Dåp i Mjøndalen menighet
Dåp i Mjøndalen menighet
Dåp i Mjøndalen menighet

Velkommen til dåp i Mjøndalen menighet! Nå melder dere inn dåp via vår hjemmeside.
Foto: Bo Mathisen

Velkommen til dåp i Mjøndalen menighet! Nå melder dere inn ønsket om dåp via våre hjemmesider.

Vi vil gjerne dele gleden med dere og feire at et nytt menneske får plass i kirkens store fellesskap. Det vanligste hos oss er å bli døpt før man fyller 1 år, men vi har også dåp av både ungdom og voksne. 

Dersom dere bor i Mjøndalen, på Steinberg, Ytterkollen eller i Åsen tilhører dere Mjøndalen menighet. Det vanligste er å døpe i kirken der dere bor. Noen velger å døpe i andre kirker. Påmelding skjer via vår nettside, uavhengig av hvor dåpen finner sted. Slik får vi oversikt over nye medlemmer i vår menighet. 

Til dåpen skal dere velge 2-6 faddere. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen som vitner. Fadderne må være fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som godkjenner barnedåp. Les mer HER om å være fadder.

Når dere har sendt inn påmeldingsskjemaet vil dere i løpet av noen dager motta en SMS med bekreftelse på dåpsdato, samt invitasjon til dåpssamling eller dåpssamtale her i Mjøndalen. Det er mulig å først melde inn dåp og registrere faddere siden, men husk at det må gjøres i god tid før dåpen. 

Ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe. 

Trykk her for å melde inn dåp.

Trykk her for å lese mer om hva dåpen er og praktisk informasjon.

Foto: Rune Kongsro          

Foto: Rune Kongsro

Del denne artikkel på e-post