Konfirmasjon
 Konfirmasjon

Velkommen til konfirmasjon i Mjøndalen menighet!


Alle landets 14 åringer mottar informasjon fra Kirkerådet. I tillegg sender Mjøndalen menighet ut brev med informasjon om konfirmasjon i Mjøndalen til alle døpte og tilhørige.

Konfirmasjonsundervisningen starter i september. Første orienteringsmøte for foreldre er 19. februar 2019 kl. 18.00 og infomøte for alle påmeldte konfirmanter er tirsdag 28. mai kl. 18.00 2019 i Mjøndalen kirke. Presentasjon av konfirmantene i gudstjeneste i september 2019, i Mjøndalen kirke.

Dato for konfirmasjon i Mjøndalen kirke
2020:
Søndag  3. mai
Lørdag 9. mai
Søndag 10. mai
 

Hva er kirkelig konfirmasjon? 
Selve ordet konfirmasjon betyr å bekrefte, eller å svare ja. Før var det slik at konfirmantene måtte svare ja på at de trodde på Gud. Slik er det ikke lenger. Det viktigste er at Gud svarer ja til oss, og at Han bekrefter det løftet som ble gitt oss i dåpen; at vi skal få høre Ham til. Dersom du ikke er døpt, er du hjertelig velkommen til å delta, og så kan du døpes i løpet av året.

Vi håper at du gjennom konfirmasjonstiden får lære mer om hva den kristne troen handler om, slik at du kan finne ut mer om hva du tror, og hva du ikke tror. Du vil få anledning til å snakke om ting du lurer på, og tenke igjennom viktige spørsmål om livet. På konfirmasjonsdagen vil menigheten be for deg, og lyse Guds velsignelse over deg.

I Mjøndalen menighet kan du velge om du vil være:
KRIK konfirmant
Menighetskonfirmant
Musikkonfirmant
NETS-konfirmant

Les mer om de ulike typene under Konfirmasjon her på vår hjemmeside.


Det blir undervisning på onsdag og torsdager rett etter skolen kl. 14.10 (konfirmanter 2019/2020). Med forbehold om endring før august 2019.
KRIK-konfirmantene møter annenhver uke og menighetskonfirmantene møter hver uke.
NETS konfirmanter deltar på fellessamlingene ca. 1 gang i måneden og på NETS øvelsene hver fredag kl. 18.00. 

Konfirmantavgiften er kr 400,- som betales inn etter utsendelse av betalingsinfo ved oppstart. Skal du være KRIK-konfirmant kommer prisen for leiren i tillegg. Skal du være NETS-konfirmant koster det ca. 700 kr ekstra.

Heftet Velkommen som konfirmant i Mjøndalen 2019-2020 med info og rammer og regler for konfirmanttiden i Mjøndalen menighet blir gjennomgått på infomøtet 28. mai Mjøndalen kirke finner du HER - nytt hefte blir lagt ut våren 2019.

Kontrakt som må underskrives finner du ved å trykke HER (blir lagt ut våren 2019
Husk å levere 2 passbilder sammen med kontrakten til info møtet i mai.Kirkerådet har opprettet ei egen nettside som heter
www.konfirmant.no

Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 32 23 68 60 eller send en e-post dersom du har spørsmål.

Påmeldingsskjemaet finner du under påmeldinger i hovedmenyen.

Del denne artikkel på e-post