Vielse
Vielse
Vielse

Velkommen til vielse i Mjøndalen menighet!

 

 

Vi vil gifte oss i kirken - hvordan går vi fram?
 
Kontakt Mjøndalen kirkekontor, tlf. 32 23 68 60, og avtalt tid og sted for vielsen. Det kan lønne seg å være tidlig ute. Spesielt rundt St. Hans kan det være mange andre som også har lyst til å gifte seg.
 
Kontakt folkeregistert (tlf. 800 80 000), og de vil hjelpe dere med de nødvendige papirene. Papirene fylles ut og sendes folkeregisteret tidligst fire måneder før vielsen.

Her finner dere link til en veileder fra folkeregisteret - ved å gå inn på denne finner dere også skjemaene som må fylles ut:

Veien til ekteskapet - steg for steg 

Ca. en måned før vielsen må dere ta kontakt med presten for å avtale en vigselssamtale hvor dere i fellesskap planlegger vielsen, blir bedre kjent og samtaler om ekteskapets gleder og utfordringer.
 
Hvor mye koster vielsen?
Nedre Eiker fellesråd tar ved vielser ikke betalt for kirkerom, kirketjener og organist uavhengig av hvor brudeparet bor.  

Dersom ingen av brudefolkene er medlem av Den norske kirke blir det imidlertid et vanlig leieforhold, dvs. de må betale for kirkerom, kirketjener, organist og prest.  Kostnadene er de samme som ved leie av kirken til for eksempel begravelse / bisettelse:

Leie av kirke inkl. kirketjener            kr 3 100
Leie av organist                                   kr 1 500
Leie av prest                                        kr 2404,- (faktureres av presten selv)

For mer informasjon kontakt kirkekontoret på tlf. 32 23 68 60.
 
Ved borgelig inngått ekteskap er ekteparet velkommen til å motta kirkelig velsignelse. Ritualet for denne ligner på vielsen med unntak av løftene som en har gitt hverandre før velsignelseshandlingen.
  

 

 

Del denne artikkel på e-post