Givertjeneste
Givertjeneste
Givertjeneste

Har du lyst til å være med i givertjenesten?


Vi tør å utfordre deg....

...til å bli med i menighetens givertjeneste.

Ved å delta i givertjenesten får menigheten et bedre økonomisk grunnlag for aktiviteter som ikke dekkes av de offentlige bevilgningene. Mjøndalen menighet driver et aktivt arbeid blant alle aldersgrupper, men frivillig innsats rekker ikke langt nok. Det er stor bredde i det arbeidet menigheten ønsker å tilby:

Et inkluderende gudstjenestefellesskap
En åpen kirke
Menighetsbladet "Sør for elva" 

Menighetsarbeid som: 
- Trosopplæring for barn og unge
- Sorgarbeid
- Samlivskurs
- Besøkstjeneste
- Korvirksomhet
- Kirkekaffe
- Et sted for stillhet, nærhet og samtale.

Hvis du kan tenke deg å bli en fast giver klikk HER
Da fyller du ut påmeldingen og trykker send.

Du kan også gi en gave til menighetens arbeid via bankkonto: 2220.31.04484

Hvis du oppgir ditt fødselsnummer til Mjøndalen menighet og i løpet av et år gir bidrag på over 500 kroner kan du trekke dette fra på skatten. Givere kan oppgi sitt fødslsnummer ved å ringe 32 23 68 60 sende en e-post til mjondalen.kirkekontor@neiker.no.

Les
HER om du vil vite mer om dette skattefritak for gaver til kirken. 


 
 

 

Del denne artikkel på e-post