MYLDER
MYLDER
MYLDER

For barn fra 1-6 år.


MYLDER arrangeres i Mjøndalen kirke, og er for barn mellom 1- 6 år i følge med en voksen.

Det er en fin samling for hele familien, men programmet er spesielt rettet mot barna! Her kan dere være sammen med andre barn og voksne, leke, synge, høre bibelhistorier og bli kjent med kirken.

Myldersamlingene blir delt i to etter et felles måltid. En gruppe for 1-3 åringene og en for 4-6 åringene.

Samlingen starter  med middag kl. 16.30 og avsluttes kl. 18.00. Middagen koster kr 40 pr. barn, kr 60 pr. voksen og maks. kr 150 pr. familie.

 

DATOENE FOR VÅR 2020:

Torsdag 23.januar

Torsdag 20.februar

Torsdag 19.mars

Torsdag 23.april


 
MYLDER er en del av Nedre Eiker og Mjøndalen menigheters trosopplæring, og arrangeres for begge menigheter i Mjøndalen kirke.

Dette er et tilbud til alle som bor i Nedre Eiker kommune.

 

For at vi skal vite hvor mange som kommer ønsker vi at dere sender en sms med påmelding til tlf. 941 77 878

Vi gleder oss til å møte dere :-)

Påmelding med hvor mange som kommer sendes  på sms til 941 778 78

Kontaktperson i Mjøndalen menighet:
Menighetspedagog Hilde Mari Ski 

e-post: hs874@kirken.no
Tlf: 32 98 91 46 / 941 778 78

 

Kontakperson i Nedre Eiker Menighet:

Diakon Gudrun Klingsheim

e-post: gk763@kirken.no

Tlf: 32 98 91 28 / 909 273 30


 

Del denne artikkel på e-post