MYLDER
MYLDER

For barn fra 1-6 år.


MYLDER arrangeres i Mjøndalen kirke, og er for barn fra 1- 6 år i følge med en voksen.

Det er en fin samling for hele familien, men programmet er spesielt rettet mot barna! Her kan dere være sammen med andre barn og voksne, leke, synge, høre bibelhistorier og bli kjent med kirken.

Myldersamlingene blir delt i to etter et felles måltid. En gruppe for alderen 1-3 år og en for de mellom 4-6 år.

Samlingen starter  med middag kl. 16.30 og avsluttes kl. 18.00. Middagen koster 20 kr pr. barn, 30 kr pr. voksen og maks. 80 kr pr. familie.

 

DATOENE FOR VÅREN 2018:

Torsdag 18. januar

Torsdag 15. februar

Torsdag 15. mars

Torsdag 12. april


 
MYLDER er en del av Nedre Eiker og Mjøndalen menighets trosopplæring, og arrangeres for begge menigheter i Mjøndalen kirke.

Dette er et tilbud til alle som bor i Nedre Eiker kommune.

 

For at vi skal vite hvor mange som kommer ønsker vi at dere sender en sms med påmelding til tlf.nr 941 77 878

Vi gleder oss til å møte dere :-)

Kontaktperson i Mjøndalen:
Menighetspedagog Hilde Mari Ski 

E-post
Tlf: : 32 23 68 67/94 17 78 78
 

Del denne artikkel på e-post