Speidere
Speidere

Mjøndalen KFUK-KFUM speidere


 

Vil du bli speider?

Som speider får du mange nye venner, drar på møter, turer og leirer, og har det morsomt sammen. Du vil få prøve nye ting, utfordres til å ta ansvar, lærer å samarbeide og får opplevelser for livet. Vil du være med i vår speidergruppe?

Vårt speidertilbud er:

Speiderpatrulje for barn som er eldre enn 10 år.
 

Familiespeiding

Strikkegruppe for barn og voksne i alle aldre som liker å strikke.

Vi har møtene våre hovedsakelig i Mjøndalen kirke, men er ganske mye utendørs og andre steder også. Vi drar på tur til speiderhytta vår i Mjøndalsskauen og på leir om sommeren.
 

Har du lyst til å bidra i speidergruppa vår?

Har du lyst til å bidra til at flere barn får oppleve gleden ved å være speider?

Vi trenger hjelp av voksne/ungdommer som kan ta ansvar for speidermøter og turer! Gjerne en mor eller far, eller en ungdom, eller noen som ønsker å bidra så barn kan få gode friluftsopplevelser og speideropplevelser.

Vi kan tilby hyggelig lederfellesskap, mye moro sammen med barn og unge, tilbud om friluftskurs, lederkurs og lederutvikling, hytteturer og leire


Hilde Dahler Nordlid
mob. 99 49 89 64

E-post


Du kan lese mer om det å være speider på hjemmesiden til KFUK-KFUM speiderne

Del denne artikkel på e-post