Tro og Lys
Tro og Lys
Tro og Lys

Fellesskap for utviklingshemmede og deres venner og familier.


Har du lyst å være med i Tro og Lys? 
Tro og Lys er en internasjonal, økumenisk bevegelse som har som formål å skape et fellesskap for utviklingshemmede og deres venner og familier.
Du må være 13 år eller eldre for å være med, ingen øvre aldersgrense.

Å være med i tro og Lys gir deg mulighet til å bli betre kjent med Jesus, og til å få flere venner. Vi møtes ca en gang i måneden i kirke-kjelleren under Nedre Eiker kirke. På samlingene synger og spiller vi sammen, vi bruker drama, lek og dans. Vi bruker også god tid til å spise sammen. Hver samling avsluttes med en gudstjeneste som er åpen for alle.

MØTESTED: Nedre Eiker kirke, kirkekjelleren 
TID: Samlingene våre starter kl. 17.00
Vi avslutter med en gudstjeneste kl. 19 oppe i kirkerommet. Gudstjenesten er åpen for alle interesserte.

Tro og Lys-gruppen er økumenisk, åpen for mennesker fra ulike kirkesamfunn, og også for mennesker som ikke har noen kirketilhørighet.

Program høsten 2015: 
 
23. august: Samling i kirkekjelleren kl 17.00. Gudstjeneste kl: 19.00.
18.oktober: Samling i kirkekjelleren kl. 17.00. gudstjeneste kl. 19.00
15.november: Vi deltar på gudstjeneste i Mjøndalen kirke kl. 11.00
6.desember: Samling i kirkekjelleren kl. 17.00. Gudstjeneste kl. 19.00
 
Ønsker du å vite mer?
Kontakt:
Diakon i Nedre Eiker Gudrun Klingsheim
Tlf. 32 27 23 28 (a) - 90 92 73 30 (mobil)

E-mail

Ledergruppa for Tro og Lys i Nedre Eiker:
Randi Neple
Magne Flatland
Monica Landmark
Monica Reiss Olsøy
Sigbjørg Bjurstrøm
Gudrun Klingsheim, diakon

Les mer på
Tro og Lys-bevegelsens hjemmeside
 

Del denne artikkel på e-post