Frivillig i Mjøndalen menighet
Frivillig i Mjøndalen menighet
Frivillig i Mjøndalen menighet

Har du lyst og mulighet til å være frivillig i Mjøndalen menighet?


Har du mulighet og lyst til å hjelpe til med en av følgende oppgaver?

Være kirkevert
Være med å tilrettelegge for kirkekaffe
Bake kake til kirkekaffe
Kirkeskyss
Gå en fast rode med menighetsbladet
Være sjafør for konfirmantene under fasteaksjonen 24. mars 2015 fra kl. 17.30

Ta kontakt med oss på tlf. 32 23 68 60 

 





Del denne artikkel på e-post