Mjøndalen sokn
Mjøndalen sokn
Mjøndalen sokn

Vi samarbeider med Nedre Eiker menighet. Fra venstre: Christine Holmsen Lindbjør, Kjell Ivar Berger, Margrete Schmidt Johansen og Roar Røkeberg.


Nedre Eiker kommune ligger vakkert til vest for Drammen, på begge sider av Drammenselva. Elva deler på en naturlig måte kommunen i to kirkesokn - Nedre Eiker og Mjøndalen. Menigheten har naturlig nok en del samarbeid med det andre soknet i kommunen.

Mjøndalen sokn omfatter de delene av bygda som ligger på sørsiden av elva:
Steinberg, Mjøndalen, Åsen og Ytterkollen. Pr. april 2009 bor det ca. 9 220 personer i soknet. Ca. 79% av disse er medlemmer av Den norske kirke.

Mjøndalen menighet hører til Eiker prosti, som består av Den norske kirkes menigheter i Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad. Prosten har sitt kontor i Hokksund. Vi tilhører Tunsberg bispedømme, som omfatter fylkene Vestfold og Buskerud. Bispesetet er i Tønsberg. Du kan besøke nettsiden til Tunsberg bispedømme ved å klikke HER.

Visjon:
Mjøndalen menighet har følgende visjon: "Mjøndalskjerka for alle"

Grønn menighet:
Mjøndalen menighet ønsker å være en grønn menighet, og vi søker så langt det er mulig å tenke miljø i vår virksomhet.

Del denne artikkel på e-post