Vil du være med i menighetsrådet?
Vil du være med i menighetsrådet?

Har du lyst til å stå på listen til valg av nytt menighetsråd i Mjøndalen for perioden 2019-2023?


Arbeidet starter snart opp ved at menigheten velger en nominasjonskomite som skal finne valgbare personer som kan stå på valglisten for neste menighetsrådsvalg som avholdes høsten 2019 (for perioden 2019-2023).

Kanskje du kan tenke seg å stå på lista?
Kanskje du kjenner noen som burde stått på lista?

Det å sitte i menighetsrådet er meningsfylt og variert!
Trykk HER så kan du lese mer om hva det vil si å sitte i menighetsrådet.

Ta kontakt med menighetsrådet eller meld fra til kirkekontoret i Mjøndalen:
Tlf 32236860 eller på e-post

Trykk HER for å lese mer om menighetsrådet i Mjøndalen

Har du ikke mulighet til å være medlem i menighetsrådet, men kan tenke deg å ha en oppgave noen ganger i året, eller innen et begrenset felt, så er det kjempebra om du melder din interesse!

 

Del denne artikkel på e-post