Resultatet er klart!
Resultatet er klart!
Resultatet er klart!

Menighetsrådet i Mjøndalen konstituerte seg 12.oktober. 

Menighetsrådet for kommende fire år ser slik ut:

Faste medlemmer:
MARIT SELJEVOLD BERGEM        leder
BJØRN ERIK KARLSEN                  nestleder
TORILL SORTE
ANNE MARI NEDBERG                   representant i fellesrådet
EINAR OLSEN                                  representant i fellesrådet
ØIVIND BROCK
HILDE MARGRETE OFTEBRO
UNNI DRAUGSVOLL KRAVIK

Varamedlemmer:
HÅVARD GEVELT
KJERSTI FRØHAUG RENTSCH
ANNE STØTEN WINTHER
PÅL-ANDERS ANGELL
DAG-ARNE TVETEN

Det nye menighetsrådet konstituerte seg på første menighetrådsmøte som var 12.oktober.
 

Del denne artikkel på e-post