Mikrosgospel vår 2017
Mikrosgospel vår 2017

Mikrogospel for barn fra 4 til 8 år.

 

Er for barn mellom 4 og 8 år som har lyst til å synge.

Øvelsene består av sang, lek og en liten andakt.

Vi øver annenhver mandag i Nedre Eiker Kirke!

Klokken 1730 til 1830

 

Øvelsesdatoer:

9. og 23.januar

6. og 20. februar

6. og 20. mars

3. og 24. april

8. og 22.mai

Håper vi sees!

 

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Alexander Glestad tlf: 32 27 23 33, mob: 975 19 938 e-post: alexander.glestad@neiker.no

Dirigent: Kristine Trogstad

 

Del denne artikkel på e-post