Mikrosgospel høst 2018
Mikrosgospel høst 2018

Mikrogospel for barn fra 4 til 8 år.

Mikrogospel er et kor for barn fra 4 til 8 år.

Vi øver i Nedre Eiker kirke annen hver mandag kl 17.30 til 18.30

Øvelsesdatoer Høst 2018:

- 27. august

- 10. og 24.september

- 8. og 22. oktober

 - 5. og 19. november

- 3. og 17. desember

Dette er et felles kor for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter.

Vi synger på 2 gudstjenester i halvåret, en i Mjøndalen kirke og en i Nedre eiker kirke.

Del denne artikkel på e-post