Mikrosgospel vår 2020
Mikrosgospel vår 2020
Mikrosgospel vår 2020

Mikrogospel for barn fra 4 til 8 år.

Mikrogospel er et kor for barn fra 4 til 8 år.

Vi øver i Nedre Eiker kirke annen hver mandag kl 17.30 til 18.30

Øvelsesdatoer Vår  2019:

- 6. & 20. januar

- 3. & 17. februar

- 2. & 16.mars 

29.mars Synger vi  i Gudstjeneste i Nedre EIker kirke

- 13. & 27. april

- 11.mai

 25. mai Huskonsert i Nedre EIker kirke

Mikro synger på Torgmessa 7.juni - Mjøndalen torg

 

Dette er et felles kor for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter.

Vi synger på 2 gudstjenester i halvåret, en i Mjøndalen kirke og en i Nedre eiker kirke.

 

Ser dette gøy ut?

Kontak :ALexander Glestad 

tlf: 975 19 938

e-post ag226@kirken.no

Del denne artikkel på e-post