Mjøndalen gravlund
Mjøndalen gravlund
Mjøndalen gravlund

Oppgradert og forskjønnet.

Mjøndalen gravlund

Mjøndalen gravlund har nå blitt oppgradert og forskjønnet!

Nedre Eiker kommune har i 2013 og 2014 bevilget investeringsmidler på til sammen drøye 3 mill. kroner til oppgradering og forskjønnelse av Mjøndalen gravlund, og anleggsarbeidet er nå fullført. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2014. Da vil forhåpentligvis Mjøndalen gravlund framstå som en pen og verdig gravplass for alle besøkende.

For de fleste vil gravplassen på Rygh være kjent som "Mjøndalen kirkegård". I forbindelse med lovendring, ble gravplassens navn endret, og heter nå Mjøndalen gravlund.

Det som nå er oppgradert og forskjønnet er i hovedsak gangveier, avfalls- og vannposter, depotområder for jord- og grushauger og ikke minst vil det skje beplantning på områder der det ikke er opparbeidet gravfelter. I tillegg sørges det for god drenering på de delene av gravplassen som har slikt behov. 

Adresse: Papyrusveien 44, 3050 Mjøndalen

 

 

Del denne artikkel på e-post