Gravstell
Gravstell
Gravstell

Mulighet for å bestille stell av gravstedet du har ansvar for!

Nedre Eiker kirkelige fellesråd tilbyr mulighet for å inngå gravstellavtale som innebærer at det blir plantet på gravstedet 3 ganger i grøntsesongen, og det blir regelmessig vannet og kantklippet. Se vedlegg for mer informasjon og ta gjerne direkte kontakt med oss ved eventuelle spørsmål. Tlf. 32 27 23 32/27, merete.lange@neiker.no eller eva.trogstad@neiker.no . Les mer om dette ved å trykke Orientering om gravstell  og Avtale om gravstell

Del denne artikkel på e-post