Biskop Jan Otto Myrseth besøker Eiker prosti
Biskop Jan Otto Myrseth besøker Eiker prosti

Torsdag 24. januar får vi i Eiker prosti besøk av vår nye biskop Jan Otto Myrseth.

Torsdag 24. januar får vi i Eiker prosti besøk av vår nye biskop Jan Otto Myrseth. På dagtid blir det møter med alle de ansatte. Om ettermiddagen inviterer vi til Gudstjeneste i Haug kirke kl. 18.00 og en påfølgende kirkekaffe i Haug menighetssenter. Dette er åpent for alle som ønsker å delta.

Dette er en fin anledning til å bli kjent med vår nye biskop, og en fin anledning til å vise biskopen hvem vi som er kirke i Eiker prosti er.

Åpent arrangement. Ansatte, menighetsråd og frivillige er invitert:

Kl. 18.00 Gudstjeneste i Haug kirke. Con Brio synger. Preken ved biskopen.
Kl. 19.00 Kirkekaffe på Haug menighetssenter. Intervju med biskopen. God tid til samtale rundt bordene. Biskopen går rundt til bordene og prater med folk.

 

 

 

Del denne artikkel på e-post