Nedre Eiker Soul Children
Nedre Eiker Soul Children
Nedre Eiker Soul Children

Bli med i Nedre Eiker Soul Children

Dette er et kor for barn på 4. til 7. trinn.

Vi øver annenhver onsdag fra kl. 18.00 til 20.00 i Mjøndalen kirke

Vårens øvelser er :

8. og 22. januar

5. og 19. februar

4. og 18.mars

1. 15. og 29. april

 

Vi synger i Gudstjenester:

Søndag 9. februar i Nedre Eiker kirke

Søndag 22.mars i Mjøndalen kirke

 

Koret er et felles kor for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. Derfor øver vi på Nedre Eiker menighetssenter på høsthalvåret, og i Mjøndalen kirke på vårhalvåret. Hvert halvår synger vi i 2 gudstjenester, en i Mjøndalen kirke og en i Nedre Eiker kirke. Utover det arrangerer vi forskjellige sosiale ting med koret, som f.eks overnatting, vi drar på gathering eller vi bidrar på andre konserter når det er rom for det.

Medlemsavgiften er på kr. 200 pr. semester/halvår

Vår dirigent er Rebecca Dolati.

 

Har ditt barn lyst til å begynne i koret?

Da er det bare å komme, og bli med på en øvelse.

 

Ta kontakt med oss :

Hilde Mari Ski menighetspedagog i Mjøndalen menighet på telefon 941 77 878

Ingeborg Skagestad kateket i Nedre Eiker menighet på telefon 400 38 295

 

 

Del denne artikkel på e-post