Månedens salme i mai
Månedens salme i mai

Les her om månedens salme i mai.

Månedens salme i mai

309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge, med ære.
Teksten er skrevet i 1679 av den tyske reformerte (Calvinistiske) teologen, salmedikteren og komponisten  Joacim Neander (1650 - 1680)

Teksten henter mye inspirasjon fra Davidssalme 103 og 150  i Bibelen.
Den er en sammenhengende takk for alle de gaver vi mottar gjennom livet.
Gud løfter menneskene opp og bærer dem som ørnen på sine vinger.  Han gir menneskene helse og omsorg og gode dager. Tusen velsignelser får vi motta. Derfor har vi grunn til å  lovsynge Gud.
Dette er Neanders mest høystemte salme, og også den mest kjente av hans nærmere 60 salmer.  Den er oversatt til en rekke språk og er i bruk i de fleste kristne kirkesamfunn. 

Det hører med til historien om Joachim Neander at han har gitt navn til en dal ved elven Düssel i Nordhein-Westfalen. Den fikk navnet Neanderthal på midten av 1800-tallet.  Da ringer det noen bjeller? Her ble det gjort sensasjonelle funn i 1856. Neanderthal har derfor  gitt navnet til noen av våre fjærne  forfedre.. 
Melodien til salmen skriver seg fra Stralsund 1665, og er trolig opprinnelig knyttet til en verdslig vise. Den har blitt noe omformet gjennom tiden, men på 1800 tallet var melodien her i Norge ganske lik den vi synger i dag. Komponisten er ukjent. 
 

Del denne artikkel på e-post