Kunngjøring om forhåndsstemmegivning
Kunngjøring om forhåndsstemmegivning
Kunngjøring om forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivning ved kirkevalget starter 12. august

Det kunngjøres herved for forhåndsstemmegivning i perioden 12. august - 6. september:

Mjøndalen kirkekontor, Mjøndalen kirke, Vikveien 1, 3050 Mjøndalen

Åpningstid er mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.. TA MED VALGKORT OG LEGITIMASJON.

Forhåndstemming Bråta bo- og aktivitetssenter: mandag 26. august kl. 11.00-14.00.


Ordinært valgting Mjøndalen sokn:
Åpning av ordinært valgting i forbindelse med gudstjenesten søndag 8. september kl. 12.00-14.00.
Stemmegivning på valgdagen 9. september kl. 09.00 - 21.00 skjer på følgende steder:
Mjøndalen - Mjøndalshallen
Åsen - Åsen skole
Steinberg - Steinberg skole

Del denne artikkel på e-post