Hvordan komme i kontakt med oss?
Hvordan komme i kontakt med oss?
Hvordan komme i kontakt med oss?

Som du kanskje vet er vi pålagt strenge restriksjoner i en periode fremover. Det betyr blant annet at kirken er stengt, og at alle våre aktiviteter avlyses eller utsettes. Foreløpig gjelder det frem til 4. april.

Vi som jobber her i Mjøndalen er imidlertid på jobb med hjemmekontor, og det er en god del vi kan gjøre via nett og telefon! Følg også med på Facebooksiden vår som oppdateres jevnlig. Ønsker du å komme i kontakt med oss så finner du e-post adressene våre her:

ia623@kirken.no Ingrid Skar Auvi, menighetssekretær
ah943@kirken.no Arstein Hardang, kapellan
cl936@kirken.no Christine Holmsen Hjellum, sokneprest
kf266@kirken.no Knut Johan Finquist, diakon (ferie nå, tilbake på jobb i uke 12)
hs874@kirken.no Hilde Mari Ski, menighetspedagog
jd869@kirken.no Jostein Dalebø, kantor
rs655@kirken.no Roar Svendsen, kirketjener/kirkegårdsarbeider

Kontakttelefon for Drammen kirkelige fellesråd er: 32 98 91 00
På www.nettkirken.no kan du chatte anonymt med kirkelige ansatte.
Det er også mulig å ta kontakt på https://www.kirkens-sos.no/ ved behov. 

Vi låner ord fra biskop i Stavanger Anne Lise Ådnøy:

All nådes Gud, vi ser med vantro på omfanget av coronaviruset. Hold oss fast i en nøktern tillit, så frykten ikke tapper oss for krefter vi trenger for å gjøre det gode. Vær hos alle som er blitt syke eller har fått påvist smitte. Gi mot til alle som er i karantene. Hjelp helsepersonell og øvrighet til å ta de rette valgene for å begrense skade. Det ber vi deg om vår Skaper, Frelser og Trøster. Amen.

Del denne artikkel på e-post