Ny informasjon vedrørende begravelser og bisettelser
Ny informasjon vedrørende begravelser og bisettelser
Ny informasjon vedrørende begravelser og bisettelser

Det har nå kommet endrede retningslinjer for begravelser og bisettelser. Dette er det som gjelder pr. 17.03.20.

VURDERINGER OG TILTAK FOR PROSTEN I DRAMMEN OG DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Prosten i Drammen og Drammen kirkelige fellesråd følger rådene fra offentlige myndigheter nøye og oppdaterer risikovurdering og tiltaksplan kontinuerlig.  På bakgrunn av nøye vurderinger og råd fra kommunelegene i Drammen og Lier, iverksettes endringer for gravferd i Drammen og Lier.

Følgende tiltak justeres med umiddelbar virkning:

Begravelser / Bisettelser:
Det åpnes for at begravelser og bisettelser gjennomføres med maksimal deltakelse på 50 personer inklusive kirkelig betjening og betjening fra begravelsesbyrå.

Følgende kirker / kapell kan benyttes: 
Drammen krematorium, store kapell
Konnerud nye kirke
Åssiden kirke
Mjøndalen kirke

Alle øvrige kirker og kirkelige kapell er stengt for bruk. Klokkeslett for seremonier er kl. 10.00 og kl. 15.00.  Begravelser prioriteres kl. 10 – bisettelser prioriteres kl. 15.00

Begravelsesbyråene har ansvar for å kontrollere at regelen om maksimalt antall personer tilstede overholdes, og avvise deltakere når maksgrensen er nådd.  Begravelsesbyråene henstiller til deltakerne om å sette seg spredt i kirkerommet ved ankomst.

Kirketjener har ansvar for å sørge for skikkelig utluftning av kirkerommet mellom seremoniene og har forøvrig sine normale arbeidsoppgaver tilknyttet begravelser/bisettelser.  I tillegg sørger kirketjener for avsperring av hver 2. benk / stolrekke med sperrebånd eller skilt.

Kantor/organist spiller kun fra kirkens hovedorgel.  Nærkontakt/øvelser med eventuelle solister er ikke tillatt.  Det spilles ikke inngangsmusikk.  Regler om CD-avspillinger gjelder som normalt – slike avspiller kan kun skje i tilknytning til minneordene.

Renhold av rommene mellom hver seremoni besørges av renholdsfirma.  Vitale berøringspunkter vaskes/renses forsvarlig mellom hver seremoni.

Alle øvrige arrangementer avlyses / utsettes i hht. tidligere utsendte retningslinjer.

Krisestab opprettholdes og fungerer som angitt tidligere. Krisestaben kan kontaktes på: Telefon: 32 98 91 00 Mail: post.drammen@kirken.no

Drammen, 17. mars 2020

Svein Askekjær                                                                                Kjell Ivar Berger
Kirkeverge                                                                                        Prost
Tlf: 46 80 64 46                                                                                Tlf: 91 56 69 86

 

Del denne artikkel på e-post