Konfirmasjonene utsettes til høsten
Konfirmasjonene utsettes til høsten
Konfirmasjonene utsettes til høsten

På grunn av koronapandemien, må vårens konfirmasjon utsettes til etter sommerferien.

Kirken nasjonalt og lokalt får mange spørsmål om gjennomføring av konfirmasjon. Nå ber konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen menighetene om å utsette konfirmasjoner til høsten.

- Vi ønsker å åpne kirkerommene våre så snart som mulig, men vi vet ikke hvor lenge denne spesielle situasjonen vil vare. For mange er konfirmasjon en stor familiebegivenhet, og jeg har forståelse for at dette er krevende, sier Sommerfeldt.

Behov for forutsigbarhet
- Familiene trenger forutsigbarhet, og det vil vi bidra til. Derfor går vi nå ut med en tydelig anbefaling til alle menighetene i Den norske kirke, sier han.

- Det finnes ungdom som av ulike grunner ikke kan utsette konfirmasjonen. I de tilfellene oppfordrer vi til at man finner gode lokale løsninger, sier Vad Nilsen.

Følger for Mjøndalen
- Vi beklager ulempene dette medfører for konfirmantene og familiene, men ber om forståelse for trygghet og forutsigbarhet for alle involverte. Med en utsettelse håper vi at konfirmasjonsdagen blir en festdag der konfirmantene fortsatt kommer i sentrum og kan feires sammen med familien, sier kapellan Arnstein Hardang.

Nye datoer for konfirmasjonsgudstjenestene vil etter planen komme i løpet av uke 13. Dette er en ny situasjon, også for kirken, og vi trenger noe mer tid på å fastsette datoer. Det er mange ulike hensyn å ta, og en helhet å ta hensyn til. Vi forsøker å finne best mulige løsninger totalt sett.

Fasteaksjon
Den planlagte fasteaksjonen 31. mars blir også endret. Det blir ikke noe bøsseaksjon denne dagen, men det blir derimot en digital innsamling. Det å gjøre noe for andre mennesker gir særlig mening i disse tider.

Kirke i en krevende tid
Inntil videre er kirkerommet stengt for alt annet en begravelser/bisettelser, som gjennomføres med tydelige retningslinjer. Vi vil gjerne åpne kirken igjen, men vet ikke hvor lenge denne spesielle situasjonen vil vare. Vi forsøker å være synlige som kirke både på Facebook-siden vår og på hjemmesiden. Gi oss gjerne tilbakemelding på om informasjonen er god og hensiktsmessig.

Vi er alle en del av kirken, og det er mange ting vi alle kan gjøre selv om vi ikke kan møtes fysisk. Kanskje kjenner du noen som er alene og ville satt pris på at du ringte? Eller en som trenger noen varer på butikken? Har du selv behov for noen å snakke med så er det mulig å ta kontakt med Arnstein (kapellan), Christine (sokneprest) eller Knut (diakon).

Foto: Bo Mathisen. 

Del denne artikkel på e-post