Mjøndalen menighet > Barn og unge

Barn og unge

Mikrosgospel vår 2020

Mikrogospel for barn fra 4 til 8 år.    Les mer...

Nedre Eiker Soul Children

Bli med i Nedre Eiker Soul Children    Les mer...

MYLDER

For barn fra 1-6 år.    Les mer...

Babysang

Babysang i Nedre Eiker menighetssenter v/Nedre EIker kirke    Les mer...

Speidere

   Les mer...

NETS

Nedre Eiker Tensing. Vi øver i Mjøndalen kirke hver fredag kl. 18.00.    Les mer...

Tro og Lys

Fellesskap for utviklingshemmede og deres venner og familier.    Les mer...

Unge spør

Enkle svar på vanskelige spørsmål!    Les mer...

Størst av alt

Trosopplæring i Mjøndalen menighet.    Les mer...

Ungdommens bispedømmeråd

Her kan du lese om ungdommens bispedømmeråd. Bli med på ungdommens bispedømmemø...   Les mer...

Trosopplæring

I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen om «å lære å kjenne» troen. Dette ønsker menigheten å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet. Derfor har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0 til 18 år.

Helt siden kirken ble grunnlagt, har det vært undervist i hva den kristne tro handler om. 

Mjøndalen menighet har variasjon mellom faste aktiviteter og et bredt utvalg av ulike tiltak.

Døpte barn vil få tilsendt invitasjoner til de forskjellige tiltakene. Men alle er velkomne på på våre tiltak.

Har ditt barn en funskjonshemning eller noe vi må vite om? Ta kontakt slik at vi eventuelt kan legge til rette for at også ditt barn kan delta på tiltaket.

 

I Mjøndalen menighet kan du være med på:

0-1 år Babysang (NB: i Nedre Eiker menighetssenter)

1-6 år Mylder

4 år Utdeling av 4 årsbok

4 - 8 år Mikrogospel

6 år Helt førsteklasses

8 år Tårnagenthelg og Agentleir på Solsetra

KFUK-KFUM speidere

9 -13 år Soul Children

11 år Lys våken

14/15 år Konfirmasjon

15 -18 NETS Nedre Eiker Tensing

 
 

Kalender