Konfirmant

EN VIKTIG TID - ET VIKTIG VALG. Konfirmanttiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. Konfirmanttiden handler om å lære mer om deg selv og Gud. Som konfirmant i Mjøndalen menighet får du mulighet til å

  • - finne ut hva du tror på
  • - bli bedre kjent med deg selv
  • - lære mer om Bibelen
  • - få nye tanker om livet
  • - utfolde deg kreativt
  • - oppleve et godt fellesskap
  • - engasjere deg i kirkens arbeid for miljøvern og solidaritet

Informasjon

Gruppe 1

Her er høstens semesterplan for gruppe 1!    Les mer...

Gruppe 2

Her er høstens semesterplan for gruppe 2!    Les mer...

Gruppe 3

Her er høstens semesterplan for gruppe 3!    Les mer...

Gruppe M (Menighetskonfirmanter)

Her er høstens semesterplan    Les mer...

NETS konfirmanter 2017-2018

Her finner du høstens semesterplaner.     Les mer...

Konfirmasjon 2018

Vil du melde deg som konfirmant, ta kontakt med kirkekontoret.    Les mer...

MILK

Meld deg på MIniLEderKurs etter konfirmasjonen. Da kan du blant annet være med ...   Les mer...

Informasjon konfirmant 2017/2018

Fra informasjonsmøtene    Les mer...

NETS

Nedre Eiker Tensing. Vi øver i Mjøndalen kirke hver fredag kl. 18.00.    Les mer...

KRIK konfirmant

Her kan du lese om hva det vil si å være KRIK-konfirmant og du finner mye info ...   Les mer...

Menighetskonfirmant

Her kan du lese hva det vil si å være menighetskonfirmant.   Les mer...

NETS konfirmant

Her kan du lese om hva det vil si å være NETS konfirmant.   Les mer...

Musikkonfirmant

Her kan du lese om hva det vil si å være musikkonfirmant.   Les mer...

Konfirmasjon

Velkommen til konfirmasjon i Mjøndalen menighet!    Les mer...

Gudstjenestedeltakelse

Konfirmantene i Mjøndalen menighet skal gjennom året delta på totalt 8 gudstjen...   Les mer...

Evaluering

Evaluering for konfirmantene   Les mer...

Kalender