Mjøndalen menighet > Menigheten

Om Mjøndalen menighet

Mjøndalen menighet. 

Mjøndalen menighet ligger i Nedre Eiker kommune. Nedre Eiker kommune ligger vakkert til vest for Drammen, på begge sider av Drammenselva. Elva deler på en naturlig måte kommunen i to kirkesokn - Nedre Eiker og Mjøndalen. Menigheten har naturlig nok en del samarbeid med det andre soknet i kommunen.

Mjøndalen sokn omfatter de delene av bygda som ligger på sørsiden av elva:
Steinberg, Mjøndalen, Åsen og Ytterkollen. Pr. april 2009 bor det ca. 9 220 personer i soknet. Ca. 79% av disse er medlemmer av Den norske kirke.

Mjøndalen menighet hører til Eiker prosti, som består av Den norske kirkes menigheter i Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad. Prosten har sitt kontor i Hokksund. Vi tilhører Tunsberg bispedømme, som omfatter fylkene Vestfold og Buskerud. Bispesetet er i Tønsberg. Du kan besøke nettsiden til Tunsberg bispedømme ved å klikke HER.

Visjon:
Mjøndalen menighet har følgende visjon: "Mjøndalskjerka for alle"

Grønn menighet:
Mjøndalen menighet ønsker å være en grønn menighet, og vi søker så langt det er mulig å tenke miljø i vår virksomhet.

Menighetsbladet Sør for elva

NR. 3 2019
Her kan du lese siste nummer av Sør for elva. Les mer...
NR. 2 2019
Her kan du lese siste nummer av menighetsbladet Sør for elva. Les mer...
NR. 1 2019
Her kan du lese siste nummer av menighetsbladet Sør for elva. Les mer...
NR. 4 2018
Sør for elva. Les mer...
 

Råd og utvalg:

Valgresultater Kirkevalget 2019

Her er endelig valgresultat etter menighetsrådsvalget i Mjøndalen sokn    Les mer...

Mjøndalen menighet

Nedre Eiker kirkelige fellesråd for perioden 2016 – 2019 hadde konstituerende ...   Les mer...

Resultatet er klart!

Menighetsrådet i Mjøndalen konstituerte seg 12.oktober.     Les mer...

Trosopplæringsutvalget

   Les mer...

Kulturutvalget

   Les mer...

Diakoniutvalget

   Les mer...

Ungdommens bispedømmeråd

Her kan du lese om ungdommens bispedømmeråd. Bli med på ungdommens bispedømmemø...   Les mer...