Mjøndalen menighet > Vielse

Vielse

Vi vil gifte oss i kirken - hvordan går vi fram?
 
Kontakt Mjøndalen kirkekontor, tlf. 32 23 68 60, og avtalt tid og sted for vielsen. Det kan lønne seg å være tidlig ute. Spesielt rundt St. Hans kan det være mange andre som også har lyst til å gifte seg.
 
Kontakt folkeregistert (tlf. 800 80 000), og de vil hjelpe dere med de nødvendige papirene. Papirene fylles ut og sendes folkeregisteret tidligst fire måneder før vielsen.

Her finner dere link til en veileder fra folkeregisteret - ved å gå inn på denne finner dere også skjemaene som må fylles ut:

Veien til ekteskapet - steg for steg 

Ca. en måned før vielsen må dere ta kontakt med presten for å avtale en vigselssamtale hvor dere i fellesskap planlegger vielsen, blir bedre kjent og samtaler om ekteskapets gleder og utfordringer.
 
Hvor mye koster vielsen?

1: Hvis paret har bostedsadresse i Nedre Eiker kommune er vielsen gratis.

2: Nedre Eiker fellesråd tar ved vielser ikke betalt for kirkerom, kirketjener og organist uavhengig av hvor brudeparet bor. 
Prestene tar normalt betalt hvis paret er bosatt utenfor prestenes tjenestedistrikt. Frem til 31. desember 2019 er prestene i Nedre Eiker og Mjøndalen menigheter sitt tjenestedistrikt Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. Fra 1. januar 2020 blir det et nytt tjenestedistrikt, og prestene i Nedre Eiker og Mjøndalen vil tilhøre nye Drammen prosti som består av kommunene Lier, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker.

3: Dersom ingen av brudefolkene er medlem av Den norske kirke blir det et vanlig leieforhold, dvs. de må betale for kirkerom, kirketjener, organist og prest. 

Leie av kirke inkl. kirketjener            kr 3 400 (regning sendes fra Fellerådet)
Leie av organist                                kr 1 800 (regning sendes fra Fellerådet)
Leie av prest                                     ca. kr 3 500 (regning sendes fra Tunsberg bispedømme).

Med forbehold om endringer. For mer informasjon kontakt kirkekontoret på tlf. 32 23 68 60.

                                     heart   I Mjøndalen kirke er alle velkommen til å gifte seg.  heart
 
Ved borgelig inngått ekteskap er ekteparet velkommen til å motta kirkelig velsignelse. Ritualet for denne ligner på vielsen med unntak av løftene som en har gitt hverandre før velsignelseshandlingen.

Vi har årlig en vigselssamling i mars/april der vi gjennomgår ritualet. Dette er en meget nyttig samling, som vi får gode tilbakemeldinger på. 

I 2019 er samlingen lagt til torsdag 28. mars kl. 18-20 i Nedre Eiker kirke for de som skal gifte seg våren/sommereren/høsten 2019 (i Mjøndalen eller Nedre Eiker kirke).
Trykk HER for å komme til påmeldingen.

Vielse

Vielse

Velkommen til vielse i Mjøndalen menighet!    Les mer...