Vielse

Vi vil gifte oss i kirken - hvordan går vi fram?
 
Kontakt Mjøndalen kirkekontor, tlf. 32 23 68 60, og avtalt tid og sted for vielsen. Det kan lønne seg å være tidlig ute. Spesielt rundt St. Hans kan det være mange andre som også har lyst til å gifte seg.
 
Kontakt folkeregistert (tlf. 800 80 000), og de vil hjelpe dere med de nødvendige papirene. Papirene fylles ut og sendes folkeregisteret tidligst fire måneder før vielsen.

Her finner dere link til en veileder fra folkeregisteret - ved å gå inn på denne finner dere også skjemaene som må fylles ut:

Veien til ekteskapet - steg for steg 

Ca. en måned før vielsen må dere ta kontakt med presten for å avtale en vigselssamtale hvor dere i fellesskap planlegger vielsen, blir bedre kjent og samtaler om ekteskapets gleder og utfordringer.
 
Hvor mye koster vielsen?
Nedre Eiker fellesråd tar ved vielser ikke betalt for kirkerom, kirketjener og organist uavhengig av hvor brudeparet bor.  
Dersom ingen av brudefolkene er medlem av Den norske kirke blir det imidlertid et vanlig leieforhold, dvs. de må betale for kirkerom, kirketjener, organist og prest.  Kostnadene er de samme som ved leie av kirken til for eksempel begravelse / bisettelse:

Leie av kirke inkl. kirketjener               kr 3 400
Leie av organist                                   kr 1 800
Leie av prest                                        ca. kr 3 500 (faktureres av presten selv)

Med forbehold om endringer.

For mer informasjon kontakt kirkekontoret på tlf. 32 23 68 60.

I Mjøndalen kirke er alle velkommen til å gifte seg. Når ny vigselsliturgi for likekjønnede par kommer i 2017 er våre prester klare til å vie.
 
Ved borgelig inngått ekteskap er ekteparet velkommen til å motta kirkelig velsignelse. Ritualet for denne ligner på vielsen med unntak av løftene som en har gitt hverandre før velsignelseshandlingen.

Torsdag 28. mars 2019 kl. 18-20 gjennomføres en vigselssamling i Nedre Eiker kirke for de som skal gifte seg våren/sommereren/høsten 2019 (i Mjøndalen eller Nedre Eiker kirke).
Trykk HER for å komme til påmeldingen.

Vielse

Vielse

Velkommen til vielse i Mjøndalen menighet!    Les mer...